This site uses cookies, so that our service can work better. I understand
Menu

Wizualizacja 3D pCON 7.0

W trakcie omawania aranżacji pomieszczeń biurowych najczęścię posługujemy sie oprogramowaniem służącym do wizualizacji poczynionych ustaleń z klientem. Dużo łatwiej i szybcie wspólpnie w naszym klientem możemy ocenić wprowadzone zmiany i ostateczny ich efekt wizurlany. W trakcie dościślania wyposażenia kilku krotnie podjemowe są próby wybrania najlepszej wersji ustawienia i wyposażnia systemów meblowych. Zabiera to dużo czasu ale ułatwia wybór zaproponowanych rozwiązań.